Het doel van dit adviesonderdeel is vooral mensen te helpen bij het lezen van tekeningen, waarbij het uiteraard niet de bedoeling is een architect in het vaarwater te zitten. Het woongenot van de toekomstige bewoner moet voorop staan. De kosten van een ‘second opinion’ vallen in het niet bij de eventuele kosten die gemaakt moeten worden, wanneer na oplevering er alsnog de nodige veranderingen aangebracht moeten worden.

Onderstaand voorbeeld laat zien dat een dergelijke “second opinion” een behoorlijk stuk leefgenot kan opleveren.

Na bestudering van de oorspronkelijke tekening vielen er een aantal dingen op; De garage was naar verhouding erg groot, met als gevolg dat de keuken een stuk minder praktisch werd. (Bij het afwassen is het wel zo handig om de vieze vaat aan één kant te kunnen zetten, de schone vaat aan de andere kant van de gootsteen. Met de oorspronkelijke keukenopstelling werd dit onmogelijk). De kamer had in het oorspronkelijke plan een veel te lang smal gedeelte (erg onpraktisch) en kon naast een wat speelsere indeling ook best wat meer licht gebruiken. Het pand staat in een rij en met een kamer van 12 m wordt de kans op een te donkere kamer erg groot.

De veranderingen zijn doorgevoerd, tot grote tevredenheid van de klant. Kosten minimaal, woongenot optimaal